Hållbarhet

Vi tror på att det inte räcker att vara ekologiskt. Det behövs mer än att bara ta bort de syntetiska kemikalierna för att skapa en långvarig, hållbar gröda eller etablera friska vinstockar, jordar och ekosystem. Det krävs ett aktivt arbeta med hållbara metoder i hela kedjan.

Våra producenter odlar druvorna utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, och utan konstgödsel. De använder istället stallgödsel från djur så som kor och får, men också från druvskal och växtrester.

Vi avstår från industriella och massproducerade viner där man använder sig av kemiska bekämpningsmedel som sedan sitter på själva druvskalen där det används under framtagning av vin!

Vinproduktion Australien
Australienska viner

Våra vingårdar är självförsörjande när det kommer till vatten. Vi använder damvatten för att vattna våra vinstockarna medan anläggningen använder regnvatten som samlas från taket. Allt avloppsvatten från vingården behandlas innan det används för att bevattna våra blommor och träd partier. Det råder många soliga dagar här I Western Australia, så vi ser till att solpaneler är I funktion. Bra för ekonomi och miljö, det gillar vi.

Vi alltid väljer klimatvänlig frakt av våra viner till sjöss. Grönt sjötransport hela vägen till Göteborgshamn. Sedan rollar våra fina vinflaskor på tåg och når lager. Därifrån går våra viner grönt och fossilfritt till Systembolagets butiker. Där väntar en spännande upplevelse, en känsla och en sann smak av Australien.
Vintillverkning